I per totes les parelles que us vulgueu casar pel civil podeu celebrar la cerimònia als jardins de la finca, a l'indret que més us sedueixi. Sorprendre als convidats amb una cerimònia a l'aire lliure en precioses zones enjardinades i amb vistes al Pirineu és màgic. 

Novetat: us podreu casar legalment el propi dia del casament. Informa't.

Malgrat això, caldrà que tramiteu el vostre expedient matrimonial al registre civil que us pertoqui.

 

El matrimoni civil és el que es contreu davant el jutge, alcalde o funcionari designat legalment. A continuació us expliquem els passos administratius necessaris per celebrar un enllaç civil.

1. Descripció i requisits previs


Què és el matrimoni, quins són els requisits de capacitat exigits legalment per poder-se casar, què és el règim econòmic matrimonial.

 

2. Tramitació de l'expedient al Registre Civil


Primer de tot heu de tramitar l'expedient matrimonial que us autoritzi la celebració del casament. Per això heu d'adreçar-vos al Registre Civil del domicili d'un dels dos interessats


3. Celebració del matrimoni civil
Un cop resolt l'expedient matrimonial, ja podeu reservar dia i hora per a la celebració del casament, al Registre Civil, jutjat de pau o ajuntament concertat. 


4. Inscripció del matrimoni i llibre de família
El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració, i per al ple reconeixement d'aquests drets cal que estigui inscrit al Registre Civil.

 

Si voleu més informació podeu entrar al web del gencat.cat.